תחומי התמחות - מקרקעין

משרד זמיר, נחום ושות' הינו מייצג את לקוחותיו בעסקאות מקרקעין על כל סוגיהן. 

המשרד מייצג הן לקוחות פרטיים בעסקאות רכישה, מכירה והשכרה של דירות מגורים והן חברות ויזמים בעסקאות נדלן גדולות ומורכבות.

מחלקת המקרקעין מנוהלת על ידי השותף המייסד, עורך דין אסף זמיר.

עו"ד זמיר מלווה באופן אישי כל עסקת נדל"ן במשרד, החל משלבי בדיקות הנאותות, דרך ביצוע רכישות מכירות, החכרות ושכירויות ועד להשלמת העסקאות.

במסגרת הטיפול המשפטי, ניתן דגש להיבטים מיסויים הנובעים מעסקאות הנדל"ן.

 

 

התחדשות עירונית (תמ"א 38)

 

למשרד ניסיון עשיר בייצוג יזמים וקבוצות דיירים בתחום ההתחדשות העירונית (תמ"א 38).

כאשר מדובר בייצוג הדיירים, משרדנו מעורב בכל שלבי ההסכם, החל משלב המשא ומתן ליצירת העסקה, לרבות בדיקות תכנוניות בסיסיות ועד לחתימה על ההסכם אל מול היזם, תוך פיקוח צמוד עד להשלמת העסקה ועמידת היזם במלוא התחייבויותיו כלפי הדיירים ועד לרישום מחדש של הבית המשותף בספרי רישום המקרקעין.

בין יתר הנושאים המשפטיים עליהם מקפיד משרדנו בעת עריכת הסכם תמ"א 38 ויישומו ניתן דגש לבחינת ההסכם המוצע על ידי היזם ועריכת שינויים מתחייבים תוך שימת דגש מיוחד על שמירת זכויות הדיירים, בחינת הבטוחות שמציע היזם לטובת הדיירים לצורך הגנה על זכויותיהם במקרקעין והבטחה כי היזם יקיים את התחייבויותיו על פי ההסכם (דגש גובה ניתן לנושא הערבויות והבחנה בין ערבות ביצוע לערבות בדק לערבות מיסים).

כמו כן, המשרד בוחן את השלכות המס הנובעות מהסכם מסוג זה (במידת הצורך באמצעות יועץ מס חיצוני) ושמירה על הדיירים שעלויות אלו לא יחולו עליהם.

משרדנו אף מעניק ייעוץ בנושא הנפקת ביטוחים מתאימים, הן לעובדי הקבלן, הן לרכוש הדיירים, אשר חובה על הקבלן להציג בטרם ביצוע העבודות וכן בנושא הפיקוח מטעם הדיירים.

בעניין הפיקוח ניתן דגש להפרדה בין השלב הראשון, טרם חתימת החוזה, על מנת שהמפקח מטעם הדיירים יוכל לבחון את המפרט הטכני המוצע לדיירים וכן את התוכניות המוצעות. בשלב שני לאחר תחילת הפרויקט, אמון המפקח מטעם הדיירים על טיב העבודה המבוצעת והחומרים בהם עושה בהם שימוש היזם.

בנוסף, המשרד בוחן את מסמכי הליווי הבנקאי של היזם, במידה והיזם בוחר להתקשר בליווי בנקאי לצורך קבלת ליווי פיננסי לפרויקט.

כתובתנו

אליעזר יפה 5 רעננה (כניסה מרחבת אחוזה 120)

כניסה לחניון מרחוב פוזין

 

דרכי התקשרות

טלפון: 09-7444-185/6

פקסמליה: 09-7444-187

דואר אלקטרוני: Office@zn-law.co.il

 

Success! Message received.

צרו

קשר

צרו

קשר

חזור לראש העמוד