היטל תיעול ברעננה - מעצבן אבל חוקי

מאת עו"ד רועי נחום 8/6/2015

 

בשנת 2015 קיבלו כלל בעלי הנכסים ברעננה דרישה לתשלום היטל תיעול. דרישת התשלום נשלחה לבעלי בתים פרטיים, דירות מגורים בבנייה רוויה ואף בעלי משרדים ומסחר, בהמשך להחלטת מועצת העיר מיום 3.5.15 אשר התקבלה בעניין זה.
תושבים רבים אשר פנו למשרדנו בנושא, הלינו כנגד דרישת התשלום, לרבות האופן בו היא נשלחה – ללא כל הסבר. כמו כן תלונות רבות נשמעו מבעלי הוראת קבע לתשלום הארנונה, כאשר התשלום בגין היטל התיעול הופחת מחשבונם באמצעות הוראת הקבע, מבלי שיכלו להשמיע את קולם בנושא.
 
ואכן, נשאלת השאלה, האם מדובר בחיוב חוקי?
 
ראשית נקדים ונבהיר, כי היטל תיעול הינו תשלום חובה המיועד לממן את הקמתן של מערכת ניקוז מים, בעיקר מי גשמים, באמצעות תעלות על הקרקע ומתחת לפני הקרקע, במטרה למנוע הצפות מים בתחומי הרשות. תעריף ההיטל קבוע בתוספת לחוקי העזר של הרשויות המקומיות והם מבוססים על תחשיבים כלכליים. העיקרון בקביעת גובה התעריף מבוסס על הערכת עלות כלל תשתיות התיעול בעיר לחלק לכמות המ"ר הבנוי בעיר (לרבות צפי עתידי).
 
כאשר מוגשת בקשה לקבלת היתר בניה, נדרש בעל הנכס לשלם היטל תיעול בגובה תוצאת מכפלת השטח שבנייתו מתבקשת בתעריף הקבוע בחוק העזר.
 
מסיבה זו תמהים תושבים רבים, מדוע דורשת מהם עיריית רעננה לשלם כעת היטל תיעול – לעיתים שנים ואף עשרות שנים לאחר שנסתיימה בניית נכסיהם?! מדוע משפחה אשר רכשה נכס מקבלן או כנס יד 2, מתוך הנחה שכלל התשלומים בגין בנייתו כבר שולמו, מתבקשת לשלם כעת היטל תיעול?
 
את התשובה לכך ניתן למצוא בחוק העזר (תיעול) התשס"ב -2002 של עיריית רעננה, אשר קובע, כי העירייה רשאית לחייב בגין היטל התיעול בשלבים – קרי בהתאם להיקף להתקדמות ביצוע או תכנון עבודות התיעול בתחום שיפוטה.
 
כעולה מפרוטוקול המועצה, הרי שעל פי טענת גזבר העירייה, מר אמיר ברטוב, עד כה גבתה העירייה רק 53% מגובה תעריף התיעול שאושר בחוק העזר בשנת 2002. החלטת המועצה כעת אישרה לגבות מכלל התושבים 15% נוספים מגובה תעריף היטל התיעול.
לאור האמור, ולאכזבת תושבי העיר, הרי שמדובר בחיוב מרגיז, אך חוקי.
 
הבשורות המצערות עוד יותר הן, כי החיוב הנוכחי בגין היטל התיעול גם איננו סוף פסוק. לאחר שתגבה עיריית רעננה את הפעימה הנוכחית בגין היטל התיעול (כאמור בגובה 15% מהתעריף), עדיין תיוותר "במחסנית העירייה" האפשרות להטיל חיובים נוספים בגין היטל תיעול, עד לגובה 32% מהתעריף שבחוק העזר.
 
חשוב להדגיש, כי אומנם העיקרון לגביית ההיטל כעת הינו חוקי, אך עדיין קיימת אפשרות לתקיפת גובה התעריף וכמו גם יש צורך בבדיקה פרטנית של כל בעל נכס, בעיקר נכסים ישנים אשר נבנו לפני שנת 2002, שכן אלו כבר חוייבו בהיטל תיעול בהתאם לחוק העזר הישן (משנת 1978). במצב שכזה, קובע חוק העזר החדש, כי ניתן לחייב רק בגין השיעור האחוזי הנותר לחיוב על פי חוק העזר הקודם. לפיכך, המלצתנו היא שכל בעל נכס יבצע בדיקה בגין גובה התשלומים ששולמו על ידו בעבור תשתית התיעול ומועד התשלום.
 
מעבר לאמור, ועל אף שעקרונית עצם הטלת החיוב הינו חוקי (בכפוף לבדיקה פרטנית כאמור ובכפוף לחוקיות גובה התעריף), עדיין לא ניתן שלא להצר על הדרך בה בחרה העירייה להשית את החיוב על כלל תושביה. מצופה היה, כי דרישת התשלום תלווה במכתב הבהרה, המסביר את מהות החיוב, את הדרך לבדיקת תקינותו ואף את הדרך להתנגד לו במידת הצורך. העובדה כי העייריה בחרה לגבות את ההיטל באופן מיידי מבעלי הוראת הקבע לתשלומי הארנונה, מקוממת עוד יותר, ומהולה אף בטעם לפגם.
 
 
אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי מקצועי מעו"ד הבקיא בתחום.
 
כתובתנו

אליעזר יפה 5 רעננה (כניסה מרחבת אחוזה 120)

כניסה לחניון מרחוב פוזין

 

דרכי התקשרות

טלפון: 09-7444-185/6

פקסמליה: 09-7444-187

דואר אלקטרוני: Office@zn-law.co.il

 

Success! Message received.

צרו

קשר

צרו

קשר

חזור לראש העמוד