חיוב ארנונה בלתי חוקי - גלריות בבתי עסק

ת"צ 9539-06-12 דוד נוה נ' עיריית הרצליה - התביעה התקבלה 

ת"צ 34936-07-14 רן עקיבא נ' עיריית הרצלייה - התביעה התקבלה

 

התובע הייצוגי ב- ת"צ 9539-06-12 הינו בעל חנות למוצרי אלומיניום בהרצליה בשם "אלום תפארת". בחנות קיימת גלריה, בגובה 1.55 מ' (מרצפת הגלריה ועד לתקרת החנות), אשר בה מאפסן התובע הייצוגי מוצרי אלומיניום (ראו תמונה משמאל).

 

על אף שהגלריה אינה משמשת את העסק כשטח עיקרי, שהרי אדם ממוצע אפילו לא יכול לעמוד בשטח הגלריה, בחרה עיריית הרצליה לחייב שטח זה בארנונה כשטח עיקרי לכל דבר ועניין.

בעקבות פניית התובע למשרדנו בשנת 2012, נערכה בדיקה מקיפה והתברר, כי עיריית הרצליה גובה ארנונה בגין שטחי גלריות בתחומי העיר באופן כמעט גורף, על אף שלפני 9 שנים כבר קבע בית המשפט המחוזי, כי מדובר בחיוב בלתי חוקי הנוגד את צו הארנונה שבעיר (עמנ (ת"א) 200/02 מנהל הארנונה של עירית הרצליה נ' אברהם יהודית), ולפיכך הוחלט על הגשת תובענה ייצוגית.

ביום 9.12.12 אישר בית המשפט המחוזי בתל אביב את הבקשה לתביעה ייצוגית כנגד עיריית הרצליה.
 
ביום 22.1.15 ניתן פסק דין אשר קיבל את התביעה במלואה וקבע, כי על עיריית הרצליה להפסיק את גביית הארנונה בגין שטחי גלריה בתחומי העיר ולהשיב לכל חברי הקבוצה כל סכום ארנונה ששולם בגין הגלריות בשנתיים שקדמו לאישור התובענה כייצוגית. בית המשפט קיבל את עמדת משררדנו וקבע, כי מאחר ובצו הארנונה של הרצליה לא נכלל המונח "גלריה", מונח אשר היה קיים בעבר והושמט, אזי יש להסיק שכוונת מחוקק המשנה היה שלא לחייב בארנונה בגין רכיב זה.
 
בית המשפט המחוזי קבע, כי מנהל הארנונה אינו מוסמך לקבוע על דעת עצמו אילו גלריות יחוייבו בארנונה ואילו יהיו פטורות מארנונה, בהיעדר קריטריונים ברורים ופומביים הקובעים אמות מידה לחיוב. נקבע, כי כדי שבית עסק יוכל לכלכל את צעדיו, עליו לדעת תחילה מהי גלריה אשר בגינה ניתן לחייב בארנונה? העובדה שכיום אין קריטריונים, יצרה אי ודאות, בלבוד וסיבוך של בתי העסק, אשר נאלצו לפנות להליכים משפטיים כנגד העירייה.
 
עיריית הרצליה הגישה ערעור כנגד פסק הדין, ואולם ביום 19.4.16 ניתן פסק דין סופי של בית המשפט העליון, הדוחה את הערעור.
 
המשמעות האופרטיבית של פסק הדין, מעבר לכך שעיריית הרצליה מחוייבת להפסיק לגבות ארנונה בגין שטחי גלריה באופן גורף, משמעות פסק הדין, רחבה אפילו יותר! כל בית העסק שחוייבו בארנונה בגין שטחי גלריה בתקופה שבין 6.6.2010 ועד 9.12.2012 יהא זכאי להשבת סכומי הארנונה ששולמו בגין שטחי הגלריות.
 
במהלך ניהול ההליך המשפטי הוגשה באמצעות משרדנו תביעה ייצוגית נוספת - ת"צ 34936-07-14 רן עקיבא נ' עיריית הרצלייה. מטרת התביעה הנוספת היתה לחייב את עיריית הרצליה בהשבת כספי ארנונה שנגבו שלא כדין בין השנים 2012 ועד 2016.
בפסק דין מיום 6.9.16 קבע בית המשפט המחוזי בתל אביב, כי גם תביעה זו מתקבלת, ובכך הגדיל באופן ניכר את כספי ההשבה להם זכאים בעלי העסקים שבעיר הכלולים בתובענות.
 
המשמעות מבחינת בעלי העסקים בעיר היא, כי כל בעלי העסקים שחוייבו בארנונה בגין שטח גלריה בתקופה הכוללת מיום 6.6.2010 ועד 31.12.16, זכאים להחזר מלא של התשלומים, בתוספת הפרשי ריבית והצמדה לפי חוק רשויות מקומיות (מדובר בריבית חודשית מצטברת של 0.5% בתוספת הפרשי הצמדה מיום ביצוע כל תשלום).
בהתאם לפסקי הדין, עיריית הרצליה מחוייבת להשיב לכל בעלי עסקים הזכאים להשבה את סכום ההשבה לו הם זכאים תוך 30 ימים מיום פנייתם באמצעות שליחת הטופס המצורף בהמשך. כספים שלא יידרשו לאחר שנתיים מהפרסום האחרון יירשמו כיתרות זכות בחשבונם של הנישומים.
 

בעלי עסקים בהרצליה שימו לב!
לבירור זכאותכם להחזר כספי בגין שטח הגלריות, הנכם מוזמנים לעיין ברשימת בתי העסק המצורפת בזאת. במידה ובבית העסק שלכם קיימת גלריה המחוייבת בארנונה, על אף שבית העסק שלכם אינו מופיע ברשימה זו - אנא פנו למשרדנו.
בית עסק אשר כלול ברשימה, מתבקש למלא את הטופס שניתן להוריד להלן, למלאו ולשגרו למשרדי העירייה.
עיריית הרצליה מחוייבת להשיב לבית העסק את התשלום לו הוא זכאי תוך 30 ימים ממועד קבלת הטופס בידי העירייה.

חזור לראש העמוד

כתובתנו

אליעזר יפה 5 רעננה (כניסה מרחבת אחוזה 120)

כניסה לחניון מרחוב פוזין

 

דרכי התקשרות

טלפון: 09-7444-185/6

פקסמליה: 09-7444-187

דואר אלקטרוני: Office@zn-law.co.il

 

Success! Message received.

צרו

קשר

צרו

קשר