מעמד אישי - ייפוי כוח מתמשך

כל עורכי הדין במשרד זמיר, נחום ושות'

הוסמכו על ידי לשכת עורכי הדין לערוך ייפוי כוח מתמשך.

 

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר

לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד כאשר לא יוכל לטפל

בכך בעצמו, בתנאי שהוא מבין את המשמעות, המטרות והתוצאות

.של מתן ייפוי הכוח המתמשך

האדם (הנקרא "הממנה") בוחר מרצונו מי יטפל בענייניו וכיצד יראו חייו אם וכאשר מצבו ישתנה לרעה חלילה, בשל הידרדרות במצבו. הידרדרות במצב יכולה לנבוע כתוצאה מתאונה, מחלות זקנה (כגון דמנציה), מוגבלות נפשית ומוגבלות שכלית העלולות לפגוע בכושר השיפוט של האדם.

הדרך לעשות זאת הינה על ידי מינוי של מיופה כוח במסגרת ייפוי כוח מתמשך, שיהיה מוסמך לפעול בשם אותו אדם בעתיד, כאשר לא יוכל עוד לקבל או לבצע החלטות הנוגעות לעניינו בעצמו.

לרוב, הממנה יבחר במיופה כוח על סמך יחסי אמון וקרבה עמו (לדוגמא: בן או בת זוג, הורים וילדים) או בשל מומחיותו או ניסיונו המקצועי (לדוגמא: רואה חשבון או עורך דין).

הממנה יכול לתת ייפוי כוח מתמשך לכלל ענייניו - האישיים, הרפואיים והרכושיים או רק לחלקם.

אדם יכול להחליט על מינוי מיופה כוח יחיד וכן על מינוי מיופה כוח מחליף, למקרה שמיופה הכוח הראשון לא ירצה או לא יוכל לפעול בשמו. כמו כן, הוא יכול למנות מספר מיופיי כוח. ניתן ואף מומלץ לקבוע אם מיופיי הכוח יפעלו במשותף או בנפרד, מהו היקף הסמכויות והאחריות של כל אחד מהם, וכן מי יכריע במקרה של מחלוקת ביניהם.


ייפוי כוח מתמשך בעניינים אישיים

ייפוי כוח מסוג זה מתייחס לרווחתו האישית של האדם, לצרכיו היומיומיים, למקום מגוריו, לבריאותו, לענייניו הגופניים, הנפשיים או החברתיים.

עניינים אישיים כוללים גם עניינים רפואיים, אך ניתן גם לערוך ייפוי כוח מתמשך רפואי שמתייחס לעניינים הבריאותיים בלבד.


ייפוי כוח מתמשך בענייני רכוש

ייפוי כוח מסוג זה מתייחס לטיפול בכלל נכסיו, כספיו והתחייבויותיו של האדם.

הממנה יכול לקבוע קביעה כללית - כי מיופה הכוח הוא האדם המוסמך לקבל בשמו החלטות עתידיות ובכך להשאיר למיופה הכוח את שיקול הדעת לגבי תוכן ההחלטות, או שהוא יכול לפרט מהו רצונו לגבי תוכן ההחלטות שיתקבלו בנושאים השונים וזאת באמצעות קביעת הנחיות מקדימות.

דוגמא: הממנה יכול לקבוע בענייניו האישיים הרפואיים את סוג או זהות המטפל המועדפים עליו או לקבוע בענייניו האישיים שמקום מגוריו בעתיד יהיה ביתו וכי המעבר לסידור חוץ ביתי יעשה בנסיבות מסוימות בלבד או לקבוע במסגרת הטיפול בענייניו הרכושיים כי מיופה הכוח ימכור או ישכיר את ביתו בעת נסיבות מסוימות או להנחותו להשקיע את כספיו בדרך מסוימת.

עורכי הדין במשרדנו מוסמכים לערוך ולאשר ייפוי כוח מתמשך.

התהליך כולל מספר פגישות, במהלכן הלקוחות מקבלים מידע הנדרש אודות התהליך, לרבות ביחס לחלופות האפשריות בדין והיתרונות של עריכת ייפוי כוח מתמשך. כמו כן, נבחן הצורך האישי של כל לקוח במנגנון ובהמשך נערך המסמך המשפטי יד ביד עם הלקוחות, על מנת שיבטא באופן המיטבי את רצון הממנה. התהליך כולל גם פגישה עם הממונה/ים, בהלכה ניתן להם הסבר על תפקידם והאחריות המוטלת עליהם ביחס לממנה. בסופו של הליך, המסמך מוגש על ידי משרדנו למתן תוקף פורמאלי.

w6542.jpg
כתובתנו

אליעזר יפה 5 רעננה (כניסה מרחבת אחוזה 120)

כניסה לחניון מרחוב פוזין

 

דרכי התקשרות

טלפון: 09-7444-185/6

פקסמליה: 09-7444-187

דואר אלקטרוני: Office@zn-law.co.il

 

צרו

קשר

צרו

קשר

חזור לראש העמוד